อพาร์ทเม้นท์

 
  Mass2space Design Studio เรารับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ จัดสรรที่ดิน โดยเน้นลูกค้าที่ต้องการงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพมากกว่าสิ่งก่อสร้าง ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ใช้ทุกตารางนิ้วให้คุณค่าที่สุด
เราไม่รับสร้างซึ่งเป็นผลดีกับเจ้าของโครงการ เพราะเราระบุวัสดุ งานตามมาตราฐานโดย
ไม่หวังผลกำไรในการก่อสร้างอาคารรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
แนะนำผู้รับเหมาโดยตรง
โดยไม่ใช่ผู้รับเหมาช่วง
 
  Mass2space Design Studio
   
  " เราออกแบบงานสถาปัตยกรรมตามความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก
โดยเน้นปัจจัย 4 ด้าน คือ หน้าที่ใช้สอย รูปแบบอาคาร เศรษฐศาสตร์การดำเนินธุรกิจ และ ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุจกิจของท่านประสบความสำเร็จ"
 

อพาร์ทเม้นท์