theking
อพาร์ทเม้นท์
 
อพาร์ทเม็นท์

  รับสร้างแบบอพาร์ทเม้นท์
  ออกแบบอพาร์ทเม้นท์-เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์
  บ้าน,หอพัก,คอนโดมิเนิยม,อาคารทุกชนิด
  
  สนใจติดต่อ คุณสมพล
  โทร .02-101-6580,095-595-2501
  ID Line : m2bm2s
  Fax : 02-1016581
mass2space@hotmail.com
  อพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ 

บ้าน

"คุณสบายใจ เราสบายใจ " เป็นแนวทาง
ในการทำงานของเรา เพราะฝันของคุณ
คือผลงานของเรา


รับสร้างอพาร์ทเม้นท์,หอพัก,โรงงาน
-รับสร้าง บ้าน, ทาวน์เฮ้าส์
"เราสร้างได้อย่างใจคณ"

ดูผลงานเพิ่มเติม    <คลิ๊ก>


  เสนอภาพ3มิติก่อนพิจารณา

  

อพาร์ทเม้นท์


Mass 2 space Studio
รับสร้าง-ออกแบบ-เขียนแบบ บ้านพักอาศัย
,ทาวน์เฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,สำนักงาน,อพาร์ทเม้นท์,หอพัก,คอนโดมิเนียม,การจัดสรรค์ที่ดิน

ออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เริ่มต้นตั้งแต่ ที่ดินขนาด 40 ตารางวา
ดูผลงานเพิ่มเติม    <คลิ๊ก>

         
อพาร์เม้นท์            


 ขั้นตอนการทำงานของเรา

1. เสนอราคาออกแบบเขียนแบบ

2.วางผัง เราจะทำการออกแบบแปลนเบื้องต้น

โดยส่งรายละเอียดของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ เช่น
- ตำแหน่งที่ตั้งโครงการเพื่อตรวจผังเมืองรวมการใช้ดิน
- ขนาดที่ดิน หรือ หน้าที่ดินในโฉนด
- ขนาดถนนโดยประมาณเท่าไร่
- ขนาดของ ลำราง ,ลำกระโดง ,คลอง , หรือแหล่งน้ำสาธารณะ (ถ้ามี)
- ความต้องการต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
ส่งรายละเอียด มาที่ mass2space@hotmail.com โทร 02-101-6580,095-595-2501, Fax 02-101-6581
   อพาร์ทเม้นท์

3. นัดคุยรายละเอียด และ ดูสถานที่จริง (เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นกรณี) เก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ กฎหมายควบคุมอาคาร

4.ออกแบบแปลนพร้อมจัดเฟอร์นิเจอร์ภายใน ,ภาพ3มิติภายนอก(รูปร่างหน้าตาตึก) เพื่อเข้าไปเสนอลูกค้าพิจารณา
(***ข้อมูลแบบแปลนและภาพ 3 มิติ จะส่งมอบลูกค้าหลังเซ็นต์สัญญาเท่านั้น)

5. ทำสัญญาออกแบบ-เขียนแบบ หลังจากลูกค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า จะให้เราดำเนินการออกแบบ-เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างต่อไป จะนัดลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงาน ประมาณ 4 งวด ดังต่อไปนี้
งวดที่ 1 เมื่อออกแบบแปลน ,ภาพ3มิติ และ เซ็นสัญญาออกแบบเขียนแบบ แล้วเสร็จ
เบิกงวด 20% (สามารถแก้ไขแบบได้)
งวดที่ 2 เมื่อเขียนแบบสถาปัตยกรรม(รายการประกอบแบบ, ผังบริเวณ, แปลนทุกชั้น,
รูปด้าน4รูป,รูปตัด2รูป,แบบขยายบันได,แบบขยายประตูหน้าต่าง, แบบขยายอื่นๆ แล้วเสร็จ
เบิกงวด 20 %
งวดที่ 3 เมื่อ แบบขออนุญาต(แบบสถาปัตยกรรม,แบบวิศวกรรม,แบบไฟฟ้า,
แบบสุขาภิบาล) รายการคำนวณวิศวกรรม,เอกสารขออนุญาตก่อสร้าง(ใบรับรองสถาปนิก,วิศวกร) แล้วเสร็จ
เบิกงวด 30%
งวดที่ 4 เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง และแบบก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้าง 1 ชุด ราคากลาง(BOQ)แล้วเสร็จ
เบิกงวด 30%
- ระยะเวลาดำเนินการ งวดที่ 1 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าในการพิจารณาแบบ
- ระยะเวลาดำเนินการ งวดที่ 2-3 ประมาณ 30-45 วัน
- ระยะเวลาดำเนินการ งวดที่ 4 ประมาณ 45 วันทำการ(ทางราชการเป็นผู้พิจารณา)

6. เสนอราคาก่อสร้าง หลังจากลูกค้าได้รับใบอนุญาต และแบบก่อสร้าง ทางเราจะเสนอราคาก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ลูกค้าพิจารณา
กรณี ที่ลูกค้ายื่นกู้ธนาคาร ทางเราจะจัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาให้ เช่น สัญญาก่อสร้าง ,ใบเสนอราคา ,งวดงานก่อสร้าง (แบ่งประมาณ 8-16 งวด ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอาคาร) ,ผลงานในการก่อสร้าง(กรณีธนาคารขอเพิ่ม) เป็นต้น

7. ดำเนินการก่อสร้าง (โดยส่งชื่อ สถาปนิก ,วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 ก่อนการก่อสร้าง)

ห้องพัก                              
อพาร์ทเม้นท์

ดูผลงานเพิ่มเติม    <คลิ๊ก>


รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเมนท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์
รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
**เงื่อนไขต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  +อพาร์ทเม้นท์ในที่ดินขนาดต่างๆ
 
   (ตารางวา)
 
 
50, 80, 98,
   100, 101, 107, 135,
   200, 208


ดูผลงานเพิ่มเติม    <คลิ๊ก>

+กฎหมายกับอพาร์ทเม้นท์             
+จะสร้างบ้าน,อพาร์ทเมนท์  จะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไร่?

+ค่าออกแบบ นำมาแบ่งเป็นส่วนๆ อย่างไร
+แหล่งเงินทุน
+มารู้จักส่วนประกอบต่างๆของอาคาร
+ฮวงจุ้ย

+ ราคาค่าออกแบบเขียนแบบ
+ มาตราฐานการขออนุญาตก่อสร้าง
+ กระทรวงฉบับที่ 55
+ บัญญัตกรุงเทพฯ พ.ศ.2544
+ กฏหมายผังเมืองรวมกรุงเทพ
   พ.ศ.2549

+ ผังเมืองรวม(ผังสี)
    กรุงเทพฯพ.ศ.2549

+ กฏหมายจัดสรรที่ดิน

 

    ทาวน์เฮ้าส์

- ตัวอย่างงานก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์

   ทาวน์เฮ้าส์

- ตัวอย่างงานก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์

   บ้านชั้นเดียว

- ตัวอย่างงานก่อสร้างบ้านชั้นเดียว

  ปรับปรุง

- ตัวอย่างงานก่อสร้างปรับปรุง-ต่อเติม

  WEB LINK

       อพาร์ทเม้นท์
     สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
         และโรงแรมกสิกรไทย

       อพาร์ทเม้นท์
    สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ กู้สูงสุด 15 ปี
  อพาร์ทเม้นท์
     สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อปลูกสร้างบ้าน
 
         อพาร์ทเม้นท์
       กู้สร้างอพาร์ทเม้นท์เกือบ 100%


 บ้าน
         สินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน


       บ้าน
    สินเชื่อเพื่อเคหะธนาคารไทยพาณิชย์
       อพาร์ทเม้นท์        อพาร์ทเม้นท์   
    สมาคมสถาปนิก       สภาวิศวกร

 

ดูผลงานเพิ่มเติม    <คลิ๊ก>

   


 ทีมงาน Mass2space Design Studio ยินดีให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ-เขียนแบบ อพาร์ทเม้นท์,หอพัก ,คอนโดมิเนียม ,บ้านพักอาศัย
ติดต่อ คุณสมพล 095-595-2501 Fax : 02-101-6580 Email : mass2space@hotmail.com

 

อพาร์ทเม้นท์
Free HTML Web Counters
Visitor