อพาร์ทเม้นท์
อพาร์ทเม้นท์
 
อพาร์ทเม้นท์

  รับสร้างแบบอพาร์ทเม้นท์
  ออกแบบอพาร์ทเม้นท์-เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์
  บ้าน,หอพัก,คอนโดมิเนิยม,อาคารทุกชนิด
  สนใจติดต่อ คุณซัม(สถาปนิก) 064-719-1764
  mass2space@hotmail.com
  ID Line : m2sm2b
  อพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ 

อพาร์ทเม้นท์

"คุณสบายใจ เราสบายใจ " เป็นแนวทาง
ในการทำงานของเรา เพราะฝันของคุณ
คือผลงานของเรา

รับสร้างอพาร์ทเม้นท์,หอพัก,โรงงาน
-รับสร้าง บ้าน, ทาวน์เฮ้าส์
"เราสร้างได้อย่างใจคณ"

ดูผลงานเพิ่มเติม    <คลิ๊ก>

อพาร์ทเม้นท์


Mass 2 space Studio
รับสร้าง-ออกแบบ-เขียนแบบ บ้านพักอาศัย
,ทาวน์เฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,สำนักงาน,อพาร์ทเม้นท์,หอพัก,คอนโดมิเนียม,การจัดสรรค์ที่ดิน

ออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เริ่มต้นตั้งแต่ ที่ดินขนาด 40 ตารางวา
ดูผลงานเพิ่มเติม    <คลิ๊ก>

         
อพาร์เม้นท์            


 ขั้นตอนการทำงานของเรา

1. เสนอราคาออกแบบเขียนแบบ

2.วางผัง เราจะทำการออกแบบแปลนเบื้องต้น

โดยส่งรายละเอียดของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ เช่น
- ตำแหน่งที่ตั้งโครงการเพื่อตรวจผังเมืองรวมการใช้ดิน
- ขนาดที่ดิน หรือ หน้าที่ดินในโฉนด
- ขนาดถนนโดยประมาณเท่าไร่
- ขนาดของ ลำราง ,ลำกระโดง ,คลอง , หรือแหล่งน้ำสาธารณะ (ถ้ามี)
- ความต้องการต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
ส่งรายละเอียด มาที่ mass2space@hotmail.com
   อพาร์ทเม้นท์

3. นัดคุยรายละเอียด และ ดูสถานที่จริง (เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นกรณี) เก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ กฎหมายควบคุมอาคาร

4.ออกแบบแปลนพร้อมจัดเฟอร์นิเจอร์ภายใน ,ภาพ3มิติภายนอก(รูปร่างหน้าตาตึก) เพื่อเข้าไปเสนอลูกค้าพิจารณา
(***ข้อมูลแบบแปลนและภาพ 3 มิติ จะส่งมอบลูกค้าหลังเซ็นต์สัญญาเท่านั้น)

5. ทำสัญญาออกแบบ-เขียนแบบ หลังจากลูกค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า จะให้เราดำเนินการออกแบบ-เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างต่อไป จะนัดลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงาน ประมาณ 4 งวด ดังต่อไปนี้
งวดที่ 1 เมื่อออกแบบแปลน ,ภาพ3มิติ และ เซ็นสัญญาออกแบบเขียนแบบ แล้วเสร็จ
เบิกงวด 20% (สามารถแก้ไขแบบได้)
งวดที่ 2 เมื่อเขียนแบบสถาปัตยกรรม(รายการประกอบแบบ, ผังบริเวณ, แปลนทุกชั้น,
รูปด้าน4รูป,รูปตัด2รูป,แบบขยายบันได,แบบขยายประตูหน้าต่าง, แบบขยายอื่นๆ แล้วเสร็จ
เบิกงวด 20 %
งวดที่ 3 เมื่อ แบบขออนุญาต(แบบสถาปัตยกรรม,แบบวิศวกรรม,แบบไฟฟ้า,
แบบสุขาภิบาล) รายการคำนวณวิศวกรรม,เอกสารขออนุญาตก่อสร้าง(ใบรับรองสถาปนิก,วิศวกร) แล้วเสร็จ
เบิกงวด 30%
งวดที่ 4 เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง และแบบก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้าง 1 ชุด ราคากลาง(BOQ)แล้วเสร็จ
เบิกงวด 30%
- ระยะเวลาดำเนินการ งวดที่ 1 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าในการพิจารณาแบบ
- ระยะเวลาดำเนินการ งวดที่ 2-3 ประมาณ 30-45 วัน
- ระยะเวลาดำเนินการ งวดที่ 4 ประมาณ 45 วันทำการ(ทางราชการเป็นผู้พิจารณา)

6. เสนอราคาก่อสร้าง หลังจากลูกค้าได้รับใบอนุญาต และแบบก่อสร้าง ทางเราจะเสนอราคาก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ลูกค้าพิจารณา
กรณี ที่ลูกค้ายื่นกู้ธนาคาร ทางเราจะจัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาให้ เช่น สัญญาก่อสร้าง ,ใบเสนอราคา ,งวดงานก่อสร้าง (แบ่งประมาณ 8-16 งวด ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอาคาร) ,ผลงานในการก่อสร้าง(กรณีธนาคารขอเพิ่ม) เป็นต้น

7. ดำเนินการก่อสร้าง (โดยส่งชื่อ สถาปนิก ,วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 ก่อนการก่อสร้าง)                              


ดูผลงานเพิ่มเติม    <คลิ๊ก>


รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเมนท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์
รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
**เงื่อนไขต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเมนท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์
รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง

 

     
- ตัวอย่างงานก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5ชั้น
  14ห้อง ที่ดิน 43 ตร.วา

    

- ตัวอย่างงานก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์

   

- ตัวอย่างงานก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์

   

- ตัวอย่างงานก่อสร้างโรงแรมขนาดเล็ก(Hostel)

  

- ตัวอย่างก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์5ชั้น39ห้อง


   

   

   

  

  

  

  

  

- ตัวอย่างงานออกแบบภาพภายใน
 (บริการฟรีสำหรับลูกค้าที่ให้เราสร้าง)

   NEW PROJECT
   อพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น  29 ห้อง
   

   NEW PROJECT
   บ้านชั้นเดียว สไตล์โมเดิร์น

   

   NEW PROJECT
   บ้านชั้นครึ่ง สไตล์ไทยประยุกต์

   

   NEW PROJECT
   อพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น 46 ห้อง

   

   NEW PROJECT
   อาคารอยู่อาศัย2ชั้น
   4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูผลงานเพิ่มเติม    <คลิ๊ก> ทีมงาน Mass2space Design Studio ยินดีให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ-เขียนแบบ อพาร์ทเม้นท์,หอพัก ,คอนโดมิเนียม ,บ้านพักอาศัย
ติดต่อ คุณซัม 064-719-1764 Email : mass2space@hotmail.com

 

อพาร์ทเม้นท์
Free HTML Web Counters
Visitor